.תיקוני משאבות צנטרפוגליות מכל הסוגים, עבודה שוטפת מול כל הספקים הגדולים